Klaverundervisning

Brugsklaver for begyndere – let øvede

*nodelæsning

*akkorder

*spil til fællessang

*rytmisk klaver